Vad sänder vi

Här beskriver vi hur många timmar vi sänder i Broadcast om inte annat anges och hur de fördelas i olika kategorier.

Sändningstid per kanal

Den här grafen visar den totala sändningstiden per kanal. Den är uppdelad i förstasändningar och i repriser. Repriserna består både av servicerepriser som sänds inom 30 dagar och av repriser från tidigare år.

Total sändningstid (timmar / år)

24,000 h21,000 h18,000 h15,000 h12,000 h9,000 h6,000 h3,000 h0 h
22,090
2010
22,857
2011
23,454
2012
23,456
2013
23,511
2014
22,884
2015
22,818
2016
22,142
2017
22,082
2018
22,333
2019
22,100
2020
22,126
2021
21,866
2022
SVT24
Kunskapskanalen
SVT Barn
SVT2
SVT1

Programkategorier

Den här grafen delar upp utbudet i programkategorier. Den visar hur stor andel som sänts inom respektive kategori. Här ingår förstasändningar och repriser. Se Public service-redovisningarna för en detaljerad beskrivning.

Total sändningstid (timmar / år)

26%5,648 h14%2,985 h6%1,254 h5%1,199 h7%1,614 h11%2,373 h10%2,136 h11%2,394 h6%1,223 h6%1,260 h0%13 h

2020

22,100 h
25%5,589 h11%2,428 h5%1,175 h8%1,848 h6%1,423 h10%2,285 h10%2,319 h11%2,504 h5%1,209 h6%1,331 h0%17 h

2021

22,126 h
26%5,665 h9%1,957 h6%1,419 h10%2,091 h7%1,421 h10%2,118 h8%1,760 h13%2,749 h7%1,599 h5%1,075 h0%12 h

2022

21,866 h
Barn och unga
Fiktion
Underhållning
Sport
Kultur och musik
Fritidsfakta
Vetenskapsfakta
Samhällsfakta
Nyheter inkl lokala nyheter
SVT Forum
Skarv

Lokala nyheter

Den här tabellen visar hur många lokala timmar som sänts, främst nyheter. Den visar både hur många timmar som sänts per lokalt nyhetsprogram och hur många timmar som totalt har producerats. Antalet timmar har minskat något per program men antalet orter som fått eget program har blivit fler och ökat från 11–21 de senaste åren. Även de orter SVT finns på har ökat och var 48 stycken under 2022.

Total sändningstid (timmar / år)

Sända timmar per region
Producerade timmar totalt
20102032,645
20111892,477
20121902,479
20131942,539
20141982,568
20151723,188
20161643,450
20171603,369
20181653,465
20191563,271
20201543,241
20211523,190
20221543,234