Vad sänder vi

Här beskriver vi hur många timmar vi sänder i Broadcast om inte annat anges och hur de fördelas i olika kategorier.

Sändningstid per kanal

Den här grafen visar den totala sändningstiden per kanal. Den är uppdelad i förstasändningar och i repriser. Repriserna består både av servicerepriser som sänds inom 30 dagar och av repriser från tidigare år.

Total sändningstid (timmar / år)

24,000 h20,000 h16,000 h12,000 h8,000 h4,000 h0 h
21,827
2008
22,320
2009
22,090
2010
22,857
2011
23,454
2012
23,456
2013
23,511
2014
22,884
2015
22,818
2016
22,142
2017
22,082
2018
22,333
2019
21,946
2020
22,127
2021
SVT24
Kunskapskanalen
SVT Barn
SVT2
SVT1

Programkategorier, vuxna

Den här grafen delar upp utbudet i programkategorier. Den visar hur stor andel som sänts inom respektive kategori. Här ingår förstasändningar och repriser. Grafen visar utbudet för vuxna. Barnutbudet ingår inte då det inte självklart passar att kategorisera på samma vis som vuxenutbudet. Se Public service-redovisningarna för redovisning av barnutbudet.

Total sändningstid (timmar / år)

17,000 h16,000 h14,000 h12,000 h10,000 h8,000 h6,000 h4,000 h2,000 h0 h
2021
Skarv, pausprogram
SVT Forum
Nyheter
Samhällsfakta
Vetenskapsfakta
Fritidsfakta
Kultur och musik
Sport
Underhållning
Fiktion

Lokala nyheter

Den här tabellen visar hur många lokala timmar som sänts, främst nyheter. Den visar både hur många timmar som sänts per lokalt nyhetsprogram och hur många timmar som totalt har producerats. Antalet timmar har minskat något per program men antalet orter som fått eget program har blivit fler och ökat från 11–21 de senaste åren. Även de orter SVT finns på har ökat och var 40 stycken år 2020.

Total sändningstid (timmar / år)

Sända timmar per region
Producerade timmar totalt
20102032,645
20111892,477
20121902,479
20131942,539
20141982,568
20151723,188
20161643,450
20171603,369
20181653,465
20191563,271
20201543,241
2021151.913,190