Vad sänder vi?

Här beskriver vi hur många timmar vi sänder och hur de fördelas i olika kategorier.

Sändningstid per kanal

Denna graf visar den totala sändningstiden per kanal. Den är också uppdelad i förstasändningar och i repriser. Repriserna består av både servicerepriser som sänds inom 30 dagar och repriser av program från tidigare år.

Total sändningstid (timmar / år)

24,000 h20,000 h16,000 h12,000 h8,000 h4,000 h0 h
20,267
2007
21,827
2008
22,320
2009
22,090
2010
22,857
2011
23,454
2012
23,456
2013
23,511
2014
22,884
2015
22,818
2016
22,142
2017
22,082
2018
SVT24
Kunskapskanalen
Barnkanalen
SVT2
SVT1

Programkategorier, vuxna

Den här grafen delar upp utbudet i programkategorier. Den visar hur stor andel som sänts inom respektive kategori. Det gäller både förstasändningar och repriser. Det visar bara utbudet för vuxna, vi har valt att exkludera timmarna från Barnkanalen i denna graf eftersom de inte självklart passar in i samma typ av indelning.

Total sändningstid (timmar / år)

17,000 h16,000 h14,000 h12,000 h10,000 h8,000 h6,000 h4,000 h2,000 h0 h
2018
Skarv, pausprogram
SVT Forum
Nyheter
Samhällsfakta
Vetenskapsfakta
Fritidsfakta
Kultur och musik
Sport
Underhållning
Fiktion

Regionala/Lokala nyheter

Den här tabellen visar hur många regionala/lokala timmar som sänts inom främst nyheter. Den visar både hur många timmar som sänts per regionalt nyhetsprogram och hur många timmar som totalt har producerats. Antalet timmar har minskat något per program men antalet orter som sänder har ökat från 11 till 21 under de senaste åren.

Total sändningstid (timmar / år)

Sända timmar per region
Producerade timmar totalt
20102032,645
20111892,477
20121902,479
20131942,539
20141982,568
20151723,188
20161643,450
20171603,369
20181653,465

Online

Den här tabellen/grafen visar hur vår verksamhet online ser ut. Dels visar den hur många timmar vi sänder i de särskilda live-kanalerna. De består främst av sändningar vid större nyhetshändelser eller sportsändningar som inte alltid får plats i de marksända kanalerna.

Dessutom redovisas också hur många timmar som ligger tillgängliga vid slutet av året via on demand, så kallad beställ-tv.

Total sändningstid (timmar / år)

17,000 h15,000 h12,000 h9,000 h6,000 h3,000 h0 h
2,239
10,860
2014
1,871
16,572
2015
2,180
11,648
2016
1,948
11,440
2017
2,197
9,921
2018
Antal tillgängliga timmar on demand per den 31 december
Antal sända timmar