Det här vill SVT

Här redovisar vi resultatet av SVT:s strategiska mål och andra ambitioner som SVT har.

Värde för samhället

Vi har ställt frågan om hur stort värde SVT har för samhället.

Andel som anser att SVT har ett mycket eller ganska stort värde för samhället i stort

100 %90 %80 %70 %60 %50 %40 %30 %20 %10 %0 %
83 %
2014
71 %
2015
70 %
2016
68 %
2017
69 %
2018
Mål 75%
Andel

Källa: Norstat Attitydundersökningen 2018

Värde för individen

Vi har ställt frågan om hur stort värde SVT har för varje individ.

Andel som anser att SVT har ett mycket eller ganska stort värde för sig personligen

100 %90 %80 %70 %60 %50 %40 %30 %20 %10 %0 %
67 %
67 %
2014
56 %
2015
57 %
2016
57 %
2017
58 %
2018
Mål 67%
Andel

Källa: Norstat Attitydundersökningen 2018

Förtroende (kvalitet)

Vi har definierat kvalitet med mätningar om vilket förtroende man har för SVT som företag.

Andel av bedömare som tagit ställning som har ett mycket eller ganska stor förtroende för SVT

100 %90 %80 %70 %60 %50 %40 %30 %20 %10 %0 %
81 %
2014
81 %
2015
79 %
2016
80 %
2017
77 %
2018
Mål 80%
Andel

Källa: SOM-undersökningen 2018

Kännedom

Här mäter vi om hur många som har kännedom om SVT:s kanaler och tjänster.

Andel som känner till SVT:s befintliga tjänster

100 %90 %80 %70 %60 %50 %40 %30 %20 %10 %0 %
88 %
2014
90 %
90 %
2015
89 %
2016
94 %
2017
95 %
2018
Mål 90%
Andel

Källa: MMS, från 2017 Norstat attitydundersökning

Hur många når vi?

Den här grafen visar räckvidden, hur många vi når varje vecka med våra kanaler och tjänster. Det blir allt fler som väljer att endast använda våra tjänster över internet.

100 %80 %60 %40 %20 %0 %
89 %
2014
88 %
2015
87 %
2016
88 %
2017
82 %
2018
Mål 90%
Summa

Källa: Norstat Plattformsundersökning 2017

Hur mycket används vi?

Här redovisas hur många minuter per dag som en genomsnittlig person använder oss (tittar på rörlig bild) per dag.

100 min80 min60 min40 min20 min0 min
55
2014
59
2015
57
2016
56
2017
52
2018
Mål 50 minuter
Summa

Källa: MMS 2017

Genusstatistik drama

Fr o m mars 2017 har SVT Drama fokus på att öka andelen kvinnliga upphovspersoner i våra produktioner. Vi har därför börjat mäta representationen i följande yrkeskategorier: Huvudförfattare, avsnittsförfattare, konceptuerande regi, avsnittsregi, producent och huvudroll (de fyra största rollerna i varje titel). Om ni behöver fördjupad information, eller namn på upphovspersoner vänligen kontakta Anna Croneman, Programchef Drama/SVT.

Andel kvinnor i dramaproduktioner

100 %90 %80 %70 %60 %50 %40 %30 %20 %10 %0 %
12.5 %
14.3 %
Huvudregi
41.7 %
33.3 %
Avsnittsregi
31.3 %
58.3 %
Huvudförfattare
0 %
41.2 %
Idé
27.3 %
69.2 %
Avsnittförfattare
66.7 %
66.7 %
Producent
52 %
55 %
Huvudroll
2018
2017