Det här vill SVT

Här redovisar vi resultatet av SVT:s strategiska mål och andra ambitioner som SVT har.

Värde för samhället

Vi har ställt frågor om hur stort värde SVT har för samhället.

100 %90 %80 %70 %60 %50 %40 %30 %20 %10 %0 %
79 %
SVT har trovärdiga nyheter
69 %
SVT har innehåll av hög kvalitet
74 %
SVT ger kunskaper och insikter
Mål
Andel

Källa: Kantar/Sifo (16-80 år)

Värde för individen

Vi har ställt frågor om hur stort värde SVT har för varje individ.

100 %90 %80 %70 %60 %50 %40 %30 %20 %10 %0 %
81 %
Jag har ett högt förtroende för SVT:s innehåll
68 %
Jag har nytta av SVT:s innehåll
64 %
SVT har innehåll som intresserar mig
Mål
Andel

Källa: Stapel 1: SOM-undersökningen (16-85 år). Stapel 2-3: Kantar/Sifo (16-80 år)

Hur många når vi?

Den här grafen visar räckvidden, hur många vi når varje vecka med våra kanaler och tjänster. Det blir allt fler som väljer att endast använda våra tjänster över internet.

100 %80 %60 %40 %20 %0 %
89 %
2014
88 %
2015
87 %
2016
88 %
2017
83 %
2018
82 %
2019
85 %
2020
Mål 80%
Summa

Källa: Kantar/Sifo (9-80 år) för 2020, Norstat Plattformsundersökning för 2014-2019

Hur mycket används vi?

Här redovisas hur många minuter per dag som en genomsnittlig person använder oss (tittar på rörlig bild) per dag.

100 min80 min60 min40 min20 min0 min
55
2014
59
2015
57
2016
56
2017
49
2018
49
2019
49
2020
Mål 40 minuter
Summa

Källa: MMS (3-99 år)

Genusstatistik drama

Fr o m mars 2017 har SVT Drama fokus på att öka andelen kvinnliga upphovspersoner i våra produktioner. Vi har därför börjat mäta representationen i följande yrkeskategorier: Huvudförfattare, avsnittsförfattare, konceptuerande regi, avsnittsregi, producent och huvudroll (de fem största rollerna i varje titel). Om ni behöver fördjupad information, eller namn på upphovspersoner vänligen kontakta Anna Croneman, Programchef Drama/SVT.

2017

302824201612840
7
1
Huvudregi
7
5
Avsnittsregi
11
5
Huvudförfattare
0
0
Idé
8
3
Avsnittsförfattare
3
6
Producent
12
13
Huvudroll
Män
Kvinnor

2018

302824201612840
6
1
Huvudregi
8
4
Avsnittsregi
5
7
Huvudförfattare
10
7
Idé
4
9
Avsnittsförfattare
3
6
Producent
9
11
Huvudroll
Män
Kvinnor

2019

302824201612840
6
2
Huvudregi
6
4
Avsnittsregi
8
4
Huvudförfattare
10
4
Idé
12
7
Avsnittsförfattare
3
7
Producent
16
24
Huvudroll
Män
Kvinnor

2020

302824201612840
7
1
Huvudregi
9
3
Avsnittsregi
7
4
Huvudförfattare
8
5
Idé
13
9
Avsnittsförfattare
2
10
Producent
21
19
Huvudroll
Män
Kvinnor

*I förekommande fall kan en person som ansvarat för konceptuerande regi (huvudregi) räknas två gånger, dels under Huvudregi och dels under Avsnittsregi.

*I förekommande fall kan huvudförfattare räknas två gånger, dels under Huvudförfattare och dels under Avsnittförfattare.