Särskilda uppdrag och målgrupper

SVT har ett antal specifika krav för att öka tillgänglighet, nå fler målgrupper samt att säkerställa spegling av hela landet. Några av dessa redovisas nedan.

Minoritetsspråk

Här visas hur många timmar SVT sänt på de nationella minoritetsspråken, program på teckenspråk samt Jiddisch. SVT har särskilda krav att sända på dessa språk och att antalet första sändningar för respektive språk ska öka under tillståndsperioden 2020-2025. Det totala utbudet av första sändningar och repriser får 2025 inte understiga 2019-års nivå. I siffrorna för 2020 och 2021 inkluderas även unika förstapubliceringar på minoritetsspråken på SVT Play.

Minoritetsspråk i timmar2022

2,000 h1,500 h1,000 h500 h0 h
391
1,039
2020
388
937
2021
405
1,042
2022
Totalt
Förstasändningar

Textning

Det finns flera typer av textningar av program. Alla program som inte är på svenska får en översättningstext. Men utöver det ska även program på svenska textas på svenska. Det är ett krav och en service till döva och hörselskadade. Kravet på förinspelade program är 100 % medan kravet på direktsända program är lägre.

Förproducerade och direktsända program

100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Förproducerat
Direkt

Syn- och teckenspråkstolkning

Det finns även krav på att en viss andel program ska syn- och teckenspråkstolkas. Det kan ske både i broadcast och som parallellsändningar över internet. Dessutom finns redan sända tolkningar tillgängliga på SVT Play. Beslut gäller från 2017.

Total sändningstid (timmar / år)

1,000 h800 h600 h400 h200 h0 h
119
107
2014
174
217
2015
294
305
2016
571
589
2017
744
682
2018
862
734
2019
832
891
2020
947
849
2021
911
887
2022
Krav (andel av svenskt)
Teckenspråkstolkning totalt
Syntolkning totalt

Program på svenska

SVT är det tv-bolag som sänder flest program på svenska. Nästan alla inköpta utländska program som sänds i SVT Barn dubbas dessutom till svenska.

74%17,497 h25%5,774 h1%239 h

2014

74%17,019 h25%5,610 h1%255 h

2015

72%16,540 h26%6,016 h1%262 h

2016

74%16,280 h25%5,630 h1%232 h

2017

74%16,258 h25%5,579 h1%245 h

2018

72%16,085 h26%5,824 h2%423 h

2019

68%15,018 h29%6,296 h3%632 h

2020

71%15,683 h25%5,476 h4%816 h

2021

71%15,518 h26%5,652 h3%542 h

2022

Svenska
Övriga språk
Inget tal

Produktion utanför Stockholm

Ett sätt att säkerställa spegling och att det produceras tv i hela landet är att vi har ett krav att minst 55 % av all allmän-tv ska produceras utanför Stockholm. I begreppet allmän-tv ingår inte nyheter, sport, SVT Forum samt inköp. Eftersom det handlar om produktion är det bara förstasändningar som inkluderas.

Allmänproduktion utanför Stockholm
55% - kravet

100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Krav 55%
Ej Stockholm
Stockholm

Granskningsnämndsärenden

Alla har möjlighet att anmäla program till Granskningsnämnden om man anser att de bryter mot någon eller några av de regler som SVT har att förhålla sig till. Varje år anmäls mellan tusen och två tusen program. Här visas antal fällningar och på vilka grunder som ett program fällts. Ett program kan ha haft fler fällningsgrunder.

Ärenden i Granskningsnämnden för radio och TV

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Antal ärenden
629
50
13
2006
490
43
10
2007
738
58
19
2008
634
47
13
2009
718
51
13
2010
1012
51
19
2011
557
64
20
2012
652
76
19
2013
694
53
13
2014
739
61
15
2015
778
72
23
2016
801
71
13
2017
929
77
24
2018
1028
97
23
2019
N/A
74
13
2020
N/A
67
12
2021
N/A
72
14
2022
Begärda yttranden
Fällda ärenden

Andel europeiskt

Det finns ett särskilt krav i Radio- och tv-lagen att minst 50% av alla sändningar (gäller inte bland annat nyheter, sport och reklam) ska ha europeiskt ursprung. Utöver det ska också 10% av programmen vara gjorda av fristående producenter och hälften av dem ska vara nyare än fem år. Dessa krav baseras på EU-direktiv och de gäller alla tv-bolag inom EU, alltså även TV4.

Europeiskt ursprung
enl. radio- och tv-lagen

100 %90 %80 %70 %60 %50 %40 %30 %20 %10 %0 %
50 %
10 %
Krav
83 %
21 %
2009
82 %
23 %
2010
82 %
25 %
2011
83 %
27 %
2012
83 %
26 %
2013
81 %
24 %
2014
83 %
25 %
2015
84 %
24 %
2016
84 %
24 %
2017
84 %
25 %
2018
84 %
24 %
2019
84 %
33 %
2020
84 %
34 %
2021
85 %
35 %
2022
Varav fristående producenter inom 5 år
Fristående producent
Europeiskt utbud