Det här vill SVT

Här redovisar vi resultatet av SVT:s strategiska mål och andra ambitioner som SVT har.

Värde för samhället

Vi har ställt frågor till publiken om hur stort värde SVT har för samhället.

1009080706050403020100
77 %
76 %
SVT har trovärdiga nyheter
69 %
70 %
SVT har innehåll av hög kvalitet
72 %
71 %
SVT ger kunskaper och insikter
2021
2022
Mål

Källa: Kantar (16-80 år)

Värde för individen

Vi har ställt frågor till publiken om hur stort värde SVT har för varje individ.

1009080706050403020100
75 %
75 %
77 %
Jag har ett högt förtroende för SVT:s innehåll
1009080706050403020100
67 %
69 %
Jag har nytta av SVT:s innehåll
1009080706050403020100
66 %
66 %
SVT har innehåll som intresserar mig
2021
2022
Mål

Källa: Kantar (16-80 år)

Hur många når vi?

Den här grafen visar räckvidden, hur många vi når varje vecka med våra kanaler och tjänster. Det blir allt fler som väljer att endast använda våra tjänster över internet.

100 %80 %60 %40 %20 %0 %
89 %
2014
88 %
2015
87 %
2016
88 %
2017
83 %
2018
82 %
2019
85 %
2020
85 %
2021
84 %
2022
Mål 80%
Summa

Källa: Kantar (9-80 år)

Hur mycket används vi?

Här redovisas hur många minuter per dag som en genomsnittlig person använder oss (tittar på rörlig bild) per dag.

100 min80 min60 min40 min20 min0 min
55
2014
59
2015
57
2016
56
2017
49
2018
49
2019
49
2020
47
2021
42
2022
Mål 40 minuter
Summa

Källa: MMS

Genusstatistik drama

Fr o m mars 2017 har SVT Drama fokus på att öka andelen kvinnliga upphovspersoner i våra produktioner. Vi har därför börjat mäta representationen i följande yrkeskategorier: Huvudförfattare, avsnittsförfattare, konceptuerande regi, avsnittsregi, producent och huvudroll (de fem största rollerna i varje titel). Om ni behöver fördjupad information, eller namn på upphovspersoner vänligen kontakta Anna Croneman, Programchef Drama/SVT.

2017

20181614121086420
7
1
Huvudregi
7
5
Avsnittsregi
11
5
Huvudförfattare
0
0
Idé
8
3
Avsnittsförfattare
3
6
Producent
12
13
Huvudroll
Män
Kvinnor

2018

302824201612840
6
1
Huvudregi
8
4
Avsnittsregi
5
7
Huvudförfattare
10
7
Idé
4
9
Avsnittsförfattare
3
6
Producent
9
11
Huvudroll
Män
Kvinnor

2019

20181614121086420
6
2
Huvudregi
6
4
Avsnittsregi
8
4
Huvudförfattare
10
4
Idé
12
7
Avsnittsförfattare
3
7
Producent
16
24
Huvudroll
Män
Kvinnor

2020

20181614121086420
7
1
Huvudregi
9
3
Avsnittsregi
7
4
Huvudförfattare
8
5
Idé
13
9
Avsnittsförfattare
2
10
Producent
21
19
Huvudroll
Män
Kvinnor

2021

20181614121086420
2
4
Huvudregi
6
3
Avsnittsregi
4
7
Huvudförfattare
6
7
Idé
5
4
Avsnittsförfattare
3
3
Producent
8
15
Huvudroll
Män
Kvinnor

2022

20181614121086420
3
3
Huvudregi
6
2
Avsnittsregi
5
4
Huvudförfattare
3
4
Idé
8
5
Avsnittsförfattare
4
4
Producent
13
14
Huvudroll
Män
Kvinnor

*I förekommande fall kan en person som ansvarat för konceptuerande regi (huvudregi) räknas två gånger, dels under Huvudregi och dels under Avsnittsregi.

*I förekommande fall kan huvudförfattare räknas två gånger, dels under Huvudförfattare och dels under Avsnittförfattare.