Vad sänder vi?

Här beskriver vi hur många timmar vi sänder och hur de fördelas i olika kategorier.

Sändningstid per kanal

Denna graf visar den totala sändningstiden per kanal. Den är också uppdelad i förstasändningar och i repriser. Repriserna består av både servicerepriser som sänds inom 30 dagar och repriser av program från tidigare år.

Total sändningstid (timmar / år)

Programkategorier, vuxna

Den här grafen delar upp utbudet i programkategorier. Den visar hur stor andel som sänts inom respektive kategori. Det gäller både förstasändningar och repriser. Det visar bara utbudet för vuxna, vi har valt att exkludera timmarna från Barnkanalen i denna graf eftersom de inte självklart passar in i samma typ av indelning.

Total sändningstid (timmar / år)

Regionala/Lokala nyheter

Den här tabellen visar hur många regionala/lokala timmar som sänts inom främst nyheter. Den visar både hur många timmar som sänts per regionalt nyhetsprogram och hur många timmar som totalt har producerats. Antalet timmar har minskat något per program men antalet orter som sänder har ökat från 11 till 21 under de senaste åren.

Total sändningstid (timmar / år)

Online

Den här tabellen/grafen visar hur vår verksamhet online ser ut. Dels visar den hur många timmar vi sänder i de särskilda live-kanalerna. De består främst av sändningar vid större nyhetshändelser eller sportsändningar som inte alltid får plats i de marksända kanalerna.

Dessutom redovisas också hur många timmar som ligger tillgängliga vid slutet av året via on demand, så kallad beställ-tv.

Total sändningstid (timmar / år)