Det här vill SVT

Här redovisar vi resultatet av SVT:s strategiska mål

Värde för samhället

Vi har ställt frågan om hur stort värde SVT har för samhället.

Andel som anser att SVT har ett mycket eller ganska stort värde för samhället i stort

Källa: Norstat Attitydundersökningen 2016

Värde för individen

Vi har ställt frågan om hur stort värde SVT har för varje individ.

Andel som anser att SVT har ett mycket eller ganska stort värde för sig personligen

Källa: Norstat Attitydundersökningen 2016

Förtroende (kvalitet)

Vi har definierat kvalitet med mätningar om vilket förtroende man har för SVT som företag.

Andel av bedömare som tagit ställning som har ett mycket eller ganska stor förtroende för SVT

Källa: SOM-undersökningen 2016

Kännedom

Här mäter vi om hur många som har kännedom om SVT:s kanaler och tjänster.

Andel som känner till SVT:s befintliga tjänster

Källa: MMS 2016

Hur många når vi?

Den här grafen visar räckvidden, hur många vi når varje vecka med våra kanaler och tjänster. Det blir allt fler som väljer att endast använda våra tjänster över internet.

Källa: Norstat Plattformsundersökning 2016

Hur mycket används vi?

Här redovisas hur många minuter per dag som en genomsnittlig person använder oss (tittar på rörlig bild) per dag.

Källa: MMS 2016