Det här vill SVT

Här redovisar vi resultatet av SVT:s strategiska mål och andra ambitioner som SVT har.

Värde för samhället

Vi har ställt frågan om hur stort värde SVT har för samhället.

Andel som anser att SVT har ett mycket eller ganska stort värde för samhället i stort

Källa: Norstat Attitydundersökningen 2017

Värde för individen

Vi har ställt frågan om hur stort värde SVT har för varje individ.

Andel som anser att SVT har ett mycket eller ganska stort värde för sig personligen

Källa: Norstat Attitydundersökningen 2017

Förtroende (kvalitet)

Vi har definierat kvalitet med mätningar om vilket förtroende man har för SVT som företag.

Andel av bedömare som tagit ställning som har ett mycket eller ganska stor förtroende för SVT

Källa: SOM-undersökningen 2017

Kännedom

Här mäter vi om hur många som har kännedom om SVT:s kanaler och tjänster.

Andel som känner till SVT:s befintliga tjänster

Sedan 2017 används en ny mätmetod. Källa: Norstat Attitydundersökningen 2017.

Hur många når vi?

Den här grafen visar räckvidden, hur många vi når varje vecka med våra kanaler och tjänster. Det blir allt fler som väljer att endast använda våra tjänster över internet.

Källa: Norstat Plattformsundersökning 2017

Hur mycket används vi?

Här redovisas hur många minuter per dag som en genomsnittlig person använder oss (tittar på rörlig bild) per dag.

Källa: MMS 2017

Genusstatistik drama

Fr o m mars 2017 har SVT Drama fokus på att öka andelen kvinnliga upphovspersoner i våra produktioner. Vi har därför börjat mäta representationen i följande yrkeskategorier: Huvudförfattare, avsnittsförfattare, konceptuerande regi, avsnittsregi, producent och huvudroll (de fyra största rollerna i varje titel). Om ni behöver fördjupad information, eller namn på upphovspersoner vänligen kontakta Anna Croneman, Programchef Drama/SVT.

2017